Περιδιαβαίνοντας τον κόλπο
Γέρας της Λέσβου και τα χωριά
του συναντάς
αλλεπάλληλες εικόνες φυσικής
ομορφιάς .Σε ένα τέτοιο
όμορφο τόπο πέρασαν και αποτύπωσαν
στον καμβά και σε χαρτί
ζωγράφοι και φωτογράφοι ντόπιοι
και ξένοι όπως είναι
ο Στρατής Αξιώτης , ο Στρατής Γαβαλάς , ο Γιώργος Πέρρος,Ηώ Αγγελη,
Ο Βασίλης
Βαγιάννης ο Μάκης Αξιώτης, η Σαπφώ Βογιατζή
και πολοι νεώτεροι Γεραγώτες
,επίσης εκανε αισθητό το πέρασμα
από τη Γέρα ο Σπύρος
Παπαλουκάς πο μας άφησε
πολλά έργα με εικόνες
από τη Γέρα.

Στις
εικόνες της Γέρας
στέκω και εγω μαγεμένος και
σαν αυτοδίδακτος και είτε
με ζωγραφική
η με τη φωτογραφία δημιουργώ και
σας καταθέτω μικρά
εικαστικά δοκίμια

Στρατής Ζάνταλης


Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Περιδιαβαίνοντας    τον κόλπο   Γέρας  της Λέσβου   και τα χωριά  του  συναντάς                 
Αλλεπάληλλες εικόνες  φυσικής  ομορφιάς .Σε  ένα  τέτοιο  όμορφο τόπο πέρασαν  και  αποτύπωσαν  στον καμβά  και σε  χαρτί  ζωγράφοι  και φωτογράφοι   ντόπιοι  και ξένοι  όπως  είναι  ο Στρατής  Αξιώτης , ο Στρατής  Γαβαλάς , ο Γιώργος  Πέρος,  Ηώ  Αγγελή,
Ο Βασίλης   Βαγιάννης  ο Μάκης  Αξιώτης, η Σαπφώ  Βογιατζή  και  πολύ νεώτεροι  Γεραγώτες  ,επισης  εκανε αισθητό  το πέρασμα  από τη  Γέρα  ο Σπύρος  Παπαλουκάς  πο μας  άφησε  πολλά  έργα  με εικόνες  από τη Γέρα.                     

Στις  εικόνες  της  Γέρας  στέκω και εγω   μαγεμένος  και  σαν αυτοδίδακτος  και  είτε
Με ζωγραφική  η με τη φωτογραφία  δημιουργώ και σας  καταθέτω  μικρά  αισθητικά δοκίμια  
                                                                                           Στρατής  Ζάνταλης